Studia Podyplomowe "Prawa Karnego Materialnego i Procesowego" na WPiA UJ

Edycja 2024/25 poświęcona będzie zmianom w kodeksie karnym wynikającym w szczególności z potrzeb implementacji norm prawa unijnego oraz nowym wyzwaniom, jakie przed prawem karnym stawia rozwój technologiczny i gwałtowne przemiany kulturowe.

Cyberprzestępczość i jej prawnokarne wartościowanie.

Ransomware, DDoS, IoT, TOR, Bitcoin i inne aktywa wirtualne, Phishing, Cyberwojna 

50057507376 18d2ec5945 k
Una Europa logo
Una Europa

Dlaczego warto studiować na Studiach Podyplomowych "Prawo Karne Materialne i Procesowe" na WPiA UJ

Pakiet oprogramowania

W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex oraz Legalis (w pełnych wersjach) oraz chmury Office 365 (Word, Excel, Power Point, OneDrive)

Hybrydowa forma prowadzenia zajęć

Zajęcia są prowadzone w formie hybrydowej (stacjonarnie i synchronicznie na platformie MS Teams) oraz rejestrowane w formie video, a następnie zamieszczane na stronie studiów dla uczestników, umożliwiając zapoznanie się z wykładami w razie nieobecności.

Aktualna materia studiów

Studia swoim zakresem tematycznym obejmą zmiany dokonane w k.k. oraz k.p.k. w ostatnich latach oraz zmiany, które będą zachodzić w czasie trwania obecnej edycji studiów. Dotyczy to w szczególności nowych typów przestępstw, digitalizacji procesu karnego, prawa dowodowego, czynności operacyjnych. Szczególnym analizom poddane będą te zmiany, które wynikają z konieczności implementacji wymagań prawa europejskiego i międzynarodowego (np. dyrektywa „obrończa”, zmiana definicji zgwałcenia, prokuratura europejska). Odrębnym blokiem tematycznym będzie wpływ przemian technologicznych i kulturowych na interpretację i stosowanie prawa karnego.
najważniejsze informacje

Już dziś stań się częścią większej społeczności

Poznaj naszą kadrę

Bogdan Grzegorz

dr Grzegorz Bogdan

doktor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w katedrze Prawa Karnego. Jest specjalistą z zakresu prawa karnego finansowego, członkiem Zespołu ds. Reformy Prawa Karnego Skarbowego, w którego ramach współtworzył obowiązujący kodeks karny skarbowy.

Kardas Piotr

prof. dr hab. Piotr Kardas

Prof. zw. dr hab. nauk prawnych, adwokat, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ, autor kilkuset prac naukowych i popularnonaukowych z prawa karnego materialnego i procesowego.

TSroka1 db2ace422be270d68296f54d7c04dd8b

dr hab. Tomasz Sroka

adiunkt w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ (Katedrze Prawa Karnego UJ), członek European Law Institute, radca Prokuratorii Generalnej RP, członek Komisji Bioetycznej UJ
Odwiedź moja stronę