Wykładowcy

Kardas Piotr

prof. dr hab. Piotr Kardas

Prof. zw. dr hab. nauk prawnych, adwokat, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ, autor kilkuset prac naukowych i popularnonaukowych z prawa karnego materialnego i procesowego.

Behan Adam 1

dr Adam Behan

doktor nauk prawnych, inżynier informatyki, pracownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu przestępczości komputerowej, aktywów wirtualnych i bezpieczeństwa informacji.

AOplustil6 4c7cfd688a9c2488abe850caad3e0357

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, prof. UJ

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ, członek Zarządu Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji, w latach 1998-2017 główny specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego

TSroka1 db2ace422be270d68296f54d7c04dd8b

dr hab. Tomasz Sroka

adiunkt w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ (Katedrze Prawa Karnego UJ), członek European Law Institute, radca Prokuratorii Generalnej RP, członek Komisji Bioetycznej UJ
Odwiedź moja stronę

Bogdan Grzegorz

dr Grzegorz Bogdan

doktor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w katedrze Prawa Karnego. Jest specjalistą z zakresu prawa karnego finansowego, członkiem Zespołu ds. Reformy Prawa Karnego Skarbowego, w którego ramach współtworzył obowiązujący kodeks karny skarbowy.

malecki

dr hab. Mikołaj Małecki

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, autor kilkuset opracowań poświęconych prawu karnemu, twórca portalu DogmatyKarnisty.pl

© 1364-2023 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie