Wykładowcy

Behan Adam 1

dr Adam Behan

doktor nauk prawnych, inżynier informatyki, pracownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu przestępczości komputerowej, aktywów wirtualnych i bezpieczeństwa informacji.

Kardas Piotr

prof. dr hab. Piotr Kardas

Prof. zw. dr hab. nauk prawnych, adwokat, Kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego UJ, autor kilkuset prac naukowych i popularnonaukowych z prawa karnego materialnego i procesowego.

malecki

dr hab. Mikołaj Małecki

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, autor kilkuset opracowań poświęconych prawu karnemu, twórca portalu DogmatyKarnisty.pl

Bogdan Grzegorz

dr Grzegorz Bogdan

doktor prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w katedrze Prawa Karnego. Jest specjalistą z zakresu prawa karnego finansowego, członkiem Zespołu ds. Reformy Prawa Karnego Skarbowego, w którego ramach współtworzył obowiązujący kodeks karny skarbowy.

AOplustil6 4c7cfd688a9c2488abe850caad3e0357

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, prof. UJ

adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ, członek Zarządu Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji, w latach 1998-2017 główny specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego

TSroka1 db2ace422be270d68296f54d7c04dd8b

dr hab. Tomasz Sroka

adiunkt w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ (Katedrze Prawa Karnego UJ), członek European Law Institute, radca Prokuratorii Generalnej RP, członek Komisji Bioetycznej UJ
Odwiedź moja stronę

© 1364-2024 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie