Harmonogram zjazdów - Studia Podyplomowe "Prawa Karnego Materialnego i Procesowego. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie"

Sprawdź terminy zjazdów oraz ramowy harmonogram dzienny studiów

Nr zjazdu Data
Zjazd 1 28-29 października 2023 r.
Zjazd 2 18-19 listopada 2023 r.
Zjazd 3 2-3 grudnia 2023 r.
Zjazd 4 13-14 stycznia 2024 r.
Zjazd 5 3-4 lutego 2024 r.
Zjazd 6 24-25 lutego 2024 r.
Zjazd 7 16-17 marca 2024 r.
Zjazd 8 20-21 kwietnia 2024 r.
Zjazd 9 18-19 maja 2024 r.
Zjazd 10 15-16 czerwca 2024 r.
Zjazd 11 29-30 czerwca 2024 r.
Zjazd 12 7-8 września 2024 r.

Ramowy harmonogram dzienny

Sobota

10.30-12.00 Wykład 1 (2 godz.)
12.00-12.15 Przerwa kawowa

12.15-13.45 Wykład 2 (2 godz.)
13.45-14.45 Przerwa obiadowa

14.45-16.15 Wykład 3 (2 godz.)
16.15-16.30 Przerwa kawowa

16.30-18.00 Wykład 4 (2 godz.)

Niedziela

09.00-10.30 Wykład 1 (2 godz.)

10.30-10.45 Przerwa kawowa

10.45-12.15 Wykład 2 (2 godz.)

© 1364-2023 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie