Kontakt

Organizator (jednostka prowadząca)

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
KATEDRA PRAWA KARNEGO
31-007 Kraków, ul.Olszewskiego 2
fax: (0048) (12) 422-63-06

 

Kierownik studiów:

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

 

Sekretarz Studiów

dr Adam Behan
tel: 691-110-146

 

Adres mailowy studiów

studia-pkmip@uj.edu.pl

1 uj

© 1364-2023 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie